Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

By 24/12/2017Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi ”Arabulucu Avukat Hasan Erdem” tarafından vermiştir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa Dair Usul ve Esaslar” yayınlandı. Buna göre;

  • İş hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

  • Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

  • Uzmanlık eğitimi, sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

  • Teorik eğitim; iş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.

  • Uygulama eğitiminde her bir katılımcının belirli senaryolar üzerinden en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması sağlanır.

  • Uzmanlık eğitimi, en fazla iki hafta içinde tamamlanmalıdır.

  • Uzmanlık eğitimi programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

Leave a Reply