Avukatlık

Themis

İşçi ve işverenin karşılıklı olarak birbirinin haklarına, emeğine ve hukuka saygılı olarak görev bölümü üstlenerek sorumluluklarını yerine getirdiği, bir anlayışla çözümler sunan hukuk ve danışmanlık ofisiyiz.

İşçi ile işveren arasında bulunan iş ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkları, hak ve alacaklar hususundaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırarak, tarafların haklarına ve hukuka uygun olarak çözüm odaklı çalışmaktayız. Uzman ve deneyimli kadromuz ile çalışma mevzuatı kapsamında; Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu İş Hukuku ile İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözüm süreci dahil olmak üzere bu alandaki tüm davaların takibini gerçekleştirmekteyiz.

Tüm bu hukuki süreçleri yönetirken, 25+ yıllık tecrübemiz, 55+ yıllık birikimimiz ile etkin, karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, yaratıcı, hızlı ve etkili çözümler sunmaktayız.

Buna bağlı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ise;

• İşe iade davası takibi ve sonrasındaki sürecin gerçekleştirilmesi.
• Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talepli davalarının takibi.
• Yıllık ücretli izin alacağı.
• İkramiye alacağı.
• Fazla mesai ve hafta tatil alacağı.
• Prim, temettü, jestiyon.
• Mahrum kalınan ücret alacağı.
• Cezai şart alacakları.
• Mobbing davaları.
• İş kazalarının, meslek hastalıklarının cezai sürecinin yönetilmesi.
• İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları.
• Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları.
• Çalışanlar tarafından işveren aleyhine açılan davaların takibi, uzlaşma sağlanması.
• SGK nezdinde hizmet tespiti davası.
• Yurtdışı borçlanması.
• Hizmet başlangıcının tespiti.
• Yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti.
• SGK tarafından sigortalıya açılan yersiz ödeme davaları.
• SGK rücu davalarının takibi.
• Sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.
• İdari para cezalarına itiraz ve davalar.