Danışmanlık

Müvekkilerimizin tüm parametrelerini dikkate alarak, koşulları analiz ederek, karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, yaratıcı, hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz.

İş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı kapsamında; şirket, kurum, vakıf, dernek ve şahıs gibi tüm müvekkillerimize hukuki süreçleri, değişen mevzuatlarla uygun yasal düzenlemeleri sağlar, riskleri önleyici ve düzenleyici hizmetlerin yürütülmesinde destek verir, stratejik olarak çözüm ortağı oluruz. Uyuşmazlık sonrası uzlaşma, uyuşmazlığın yönetilmesi aşamalarında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüm hukuki süreçleri yönetirken, 25+ yıllık tecrübemiz, 55+ yıllık birikimimiz ile kurumlara, insan kaynakları departmanlarına, bağlı bulundukları birimlere ve üst yönetime ihtiyaç duydukları iş hukuku süreçlerine uygun stratejik çözümler sunarız.

Bu doğrultuda sağlamış olduğumuz hizmetlerin içerisinde,

• Çalışan açısından bireysel danışmanlık.
• İş sözleşmelerinin yorumu ve düzenlenmesi belirli süreli-kısmi süreli sözleşme denetiminin gerçekleştirilmesi.
• Üst düzey yöneticilerin sözleşmelerinin düzenlenmesi.
• Sözleşmenin feshi ve fesih sürecinin yönetimi.
• Savunma yazısının hazırlanması.
• İşçilik alacaklarını ve tazminat hesaplarının yapılması ve denetlenmesi.
• İş kazası ve meslek hastalığına bağlı aktüer tazminat hesaplaması ve uzlaşma süreci.
• Kurumsal danışmanlık.
• İK dokümanter kontrolü ve oluşturulması.
• İnsan kaynaklarına eğitim verilmesi.
• Psikolojik ve hukuki sürecin yönetimi.
• İş sözleşmelerinin düzenlenmesi.
• Çalışanların görev tanımlarının belirlenerek görev tanım formlarının hazırlanması.
• İşyerleri izin kurulunun oluşturulması.
• İşyeri personel yönetmeliği, disiplin yönetmeliğinin hazırlanması, denetlenmesi.
• Alt işverenlik denetimi.
• İşyeri devri ve iş sözleşmesinin nakli.
• Devralmalarda işçilik yükümlülüklerinin belirlenmesi.
• Fiili çalışma durumunun mevcut ve güncel yönetmelikler kapsamında uygulamasının gerçekleştirilmesinin sağlanması.
• İşçilik alacaklarını ve tazminat hesaplarının yapılması ve denetlenmesi.
• İşyeri demirbaş kullanımı ve teslim formlarının oluşturulması.
• İbraname düzenlenmesi.
• Savunma talep yazısı hazırlanması alınması.
• Sözleşmenin feshi ve fesih sürecinin yönetimi.
• İş kazası aktüer tazminat hesaplaması ve uzlaşması.
• Sosyal güvenlik uygulamalarının takibi.
• SGK ve İŞKUR denetimleri ve gözetimlerine İK adına katılım.
• İş sağlığı ve güvenliği konularındaki işyeri düzenlemelerinin hukuka uygunluğunun kontrolü.