Hakkımızda

Farklı bakış açısı ile çözüm odaklı yaklaşımımız ve yetkin kadromuz ile çözümler sunuyoruz.

Amacımız, işçi ve işverenin karşılıklı olarak birbirinin haklarına, emeğine ve hukuka saygılı olarak görev bölümü üstlenerek sorumluluklarını yerine getirdiği çalışma barışının benimsendiği bir anlayışın hayata geçirilmesidir.

Ofisimiz hukukun hayatın her alanını kapsadığı ve bütün hukuki konuların bir ofisin faaliyet alanında olmasının gerçekçi olmadığı olgusundan hareketle, belirli bir alanda uzmanlaşmanın gerektiğinin bilinci ile çalışma mevzuatı alanında uzmanlaşmıştır. Bu doğrultuda Hasan Erdem Hukuk ve Danışmanlık 1993 yılından itibaren, hukuka, temel haklara, çalışan ve işveren barışına katkıda bulunacak şekilde çözüm odaklı olarak çalışma mevzuatı alanında çalışmakta, işçi – işveren taraflarının ayrılmaz bir bütün oluşturduğu gerçekliğiyle ve çalışma hayatının taraflarının içinde bulunduğu koşullar ve talepleri gözeterek, çalışanların bilinçlendirilmesi çalışan haklarının sağlanmasını hedeflerini gerçekleştirirken, diğer yandan işverenin haklarının ve insan kaynakları çözüm odaklı süreçlerinin yönetiminin de gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak faaliyette bulunmakta, danışmanlık, dava takibi, arabuluculuk yapmaktayız.

Çalışma mevzuatı kapsamında; Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu İş Hukuku ile İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözüm süreci danışmanlık ve bu alandaki tüm davaların takibi ile eğitim verilmesi uzmanlık ve faaliyet kapsamımızdadır.

Bu kapsamda ofisimiz işçi ve işveren taraflarından edindiği deneyimlerini,
– İş Hukuku
– Deniz İş Hukuku
– Basın İş Hukuku
– Sosyal Güvenlik Hukuku
– Toplu İş ve Sendikalar Hukuku
– Sözleşmeler Hukuku alanlarında uzmanlık ve tecrübe ile birleştirerek danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.