İK’cılar için Güncel İş Hukuku

By 08/10/2019HR Dergi

“İK’cılar için Güncel İş Hukuku” eğitimini Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel’de gerçekleştirdik. Farklı markaların İnsan Kaynakları yetkililerin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz eğitimde iş hukukunda güncel gelişmeleri konuştuk..

İÇERİK

İŞ İLİŞKİLERİ ve KAVRAMLAR

• Çalışma mevzuatı ve tanımlar

• Çalışma Hukuku’na hakim ilkeler

• Alt işveren /asıl işveren

• İş Uyuşmazlıklarında zorunlu Arabuluculuk ve İK’nın rolü

İŞ SÖZLEŞMELERİ VE DÜZENLEMELER

• Belirli süreli / belirsiz süreli iş sözleşmeleri

• Kısmi / tam süreli sözleşmeler

• İşe alınan yeni personele imzalatılması gereken belgeler

• Cezai şart – Haksız rekabet

• Eğitim gideri

• Geçici görev değişikliği

• İş sözleşmesinin nakli

• İşyeri devri

İŞ GÜVENCESİ

• İş Güvencesinin koşulları

• Geçerli fesih sebepleri

• Fesih bildirim prosedürü

• Aykırılıkta tazminat tutarları

• Fesihte son çare ilkesi

• Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik

• İşe iade talebi ve buna bağlı olasılıklar

• İkale – Arabuluculuk uygulamaları

• Sosyal medyanın iş ilişkilerine etkileri

• Çalışanın kişisel verilerinin işlenmesi

• İşverenin elektronik ortam ve kameraları kullanması

• Feshe ilişkin güncel kararlar

 

FESİH ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KIDEM – İHBAR TAZMİNATLARI ve HESAPLAMALARI

• Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

• İhbar tazminatı

• Toplu fesih

• 6 günlük hak düşürücü süre

• Fesih hakkının kötüye kullanılması – Haklı – Geçerli fesih ayrımları

• Disiplin yönetmeliği ve soruşturması

 

ÜCRET ve SOSYAL HAKLAR

• Ücretin ödenme zamanı

• Ücret türleri

• Tazminata esas ücret

• Kazanılmış hak kavramı

 

ÇALIŞMA ve SAAT SÜRELERİ ile ARA DİNLENMELERİ ve YILLIK ÜCRETLİ İZİN

• Çalışma süresi ve gece çalışmaları

• Fazla çalışma süreleri ve mesai ücretleri

• Ara dinlenmesi

• Serbest zaman ve telafi çalışması uygulamaları

• Mazeret izin uygulamaları

• Yıllık izin hakkı

• Yıllık ücretli izin ödemesi

• Doğum izni – Analık izni

• Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma – Kısmi süreli çalışma

• Fazla mesai ile ilgili güncel yargı kararları

 

İŞ KAZALARI

• İş kazası tanımı ve unsurları

• Uygulanacak prosedürler

• Maddi / Manevi tazminat

• Hak sahipleri

• Cezai sorumluluk