İş Hukuku Bilirkişi Sertifika Programı

İş Hukuku Bilirkişi Sertifika Programı, Yeditepe Üniversitesi ve Peryön işbirliği ile Bilirkişi Avukat Hasan Erdem tarafından vermiştir.

Programın amacı:

Katılımcı kitlesinin işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlarına yönelik hesaplamaların İş Mahkemeleri Usul Kanunu çerçevesinde öğrenmelerinin ve bir meslek olarak İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilmelerinin sağlanmasıdır. Sertifika programı ile aynı zamanda İnsan kaynaklarına gerçekleştirdikleri işlemlerin Yargı tarafından nasıl bir bakış açısı ile irdelendiği ve yargı denetimine uygunluğunun nasıl gerçekleştirilebileceği, Yargıtay kararları, pratik çalışmalar ile anlatılacaktır.Bu kapsamda İK uygulamalarının en az uyuşmazlık doğuracak şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. İş Hukuku Bilirkişi Sertifika Programı

Kimler katılabilir:

Avukatlar, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Mali Müşavirler, Muhasebeciler, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları

Süre:

42 Saat

İş Hukuku Bilirkişi Sertifika Programı, Programın Amacı
Katılımcı kitlesinin işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlarına yönelik hesaplamaları öğrenmeleri ve ayrıca İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilme yetkinliğine ulaşmalarını sağlamaktır.
İş Hukuku Bilirkişi Sertifika Programına Kimler Katılmalı?

İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Avukatlar, Hukukçular, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları

İş Hukuku Bilirkişi Sertifika Programına, Her konuda teorik anlatım sonrası örnek dosyalar ve olaylar üzerinden değerlendirme, problem çözümü ve rapor hazırlama gerçekleştirilecektir.