Bilirkişilik Sertifika Programı

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR  BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Sertifika Alt Uzmanlık Programını Baromuz üyeleri için programlayarak düzenlemiştir.

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ve Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile ortaklaşa hazırlanan, Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Sertifika Alt Uzmanlık Programı, Baromuz üyeleri için bir defaya mahsus olarak açılmıştır. Yoğun talep gören program 3 gün, toplamda 24 saat sürmüştür. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu staj eğitim merkezini ziyaret ederek,  programa desteğini vermiştir. Programı tamamlayan avukatlara sertifikalarını, İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem ve Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Can Tansel Kaya takdim ettiler.

http://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=13722&Desc=Nitelikli-Hesaplamalar-Bilirki%C5%9Filik-E%C4%9Fitimi-Sertifika-Program%C4%B1

Tüm metin;

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ve Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenledikleri ‘Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifika programı’ 14-15-16 Eylül 2018 günleri İstanbul Barosu Staj Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Başkanlıklarına gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29.11.2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ve ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni alt uzmanlık alanları da oluşturulmuştur.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar başlıklı Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda 2018 yılı için bilirkişilik müracaatlarının Eylül ayı sonu veya Ekim ayında açılması öngörüldüğünden İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, İş Hukuku alanında meslekte belli bir kıdem, dolduran bilirkişiler için Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Sertifika Alt Uzmanlık Programını düzenlemiştir.

İstanbul Barosu İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ve Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile ortaklaşa hazırlanan, İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Sertifika Alt Uzmanlık Programı Baromuzun İş Hukuku alanında uzman bilirkişi hukukçu üyeleri için bir defaya mahsus olarak açılmıştır. Yoğun talep gören program, belirtilen kriterleri sağlayan katılımcılarla, toplamda 3 gün, 24 saatlik eğitim süreci üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Eğitimler İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi binasında yapılmıştır. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da staj eğitim merkezini ziyaret ederek,  programa desteğini vermiştir. Programı tamamlayan İş Hukuku alanında faaliyet gösteren ve bilirkişilik yapan katılımcılara sertifikaları, İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem ve Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Can Tansel Kaya tarafından takdim edilmiştir.

Eğitmenliği ve moderatörlüğü ev sahibi olarak İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem yapmıştır.

Program süresince duayen hukukçular, Cengiz Özbilgin, Zafer Yeğin ,Yörük Kabalak, Cengiz Yenal fikir paylaşımında bulunarak eğitim programının zenginleşmesine katkı sağlamışlardır.