Toplu İş Sözleşmesi Süreci

By 13/05/2019PERYÖN

Uygulamalı Toplu İş Sözleşmesi Süreci ve Müzakere Teknikleri

PERYÖN ile birlikte hazırladığımız Uygulamalı Toplu İş Sözleşmeleri ve Müzakere Teknikleri Eğitim Programı tekrar bir gün olarak düzenlemiştir.

İşyerinde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunan ve/veya toplu iş sözleşmesi prosedürlerini öğrenmek isteyen yönetici ve İK çalışanları ile Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılımda bulunan çalışanları konu ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirilmiştir.

Eğitimin İçeriği

1- Sendikaların Oluşumu ve Yapılanması
a- İşçi Sendikaları
b- İşveren Sendikaları
2-  Sendikal Örgütlenme
3-  İşkolu İtirazları
4-  Sendika Üyeliği ve Sona Ermesi, Sendikal Ayrımcılık
5-  Yetki süreci ve Kesinleşmesi
6-  TİS Kavramı, Teklifi ve Teklif Hükümlerinin İncelenmesi
7-  Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri
8-  Toplu İş Sözleşmesi Müzakere Metotları
9-  Toplu İş Sözleşmesi Sürecindeki Uyuşmazlıklar
a- Arabuluculuk
b- Grev ve Lokavt
I-  Grevin Çalışanlara Etkileri
II-  Grevin İşverene Etkileri
III-  Grev Oylaması
10-  Toplu İş Sözleşmeleri Uygulama Alanları
11-  Toplu İş Sözleşmesi Düzenlemelerinin İş Sözleşmelerine Etkileri

TİS nedir?

Toplu İş Sözleşmesi, işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan iş sözleşmesidir. Buradan anlaşıldığı gibi, TİS’in işçi tarafında mutlaka işçi sendikası olmalıdır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (“TİS”) Kanunu m.2/h) uyarınca; “Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder.” TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Eğitimi Teknikleri ve Programı – Müzakere Teknikleri -TİS Eğitimi