Yayınlar

HR Dergi

Koronavirüs Krizinde İş Hukuku

Koronavirüs (COVID-19) salgını hızlı artışı ve ağır kayıplar verilmesi nedeniyle bireysel ve sosyal hayatları olumsuz olarak etkilediği gibi çalışma hayatını…
Read More
HR Dergi

Yargı Kararları Işığında Mobbing!

Çalışma hayatında sık sık dile gelen, ancak tanımı tam bir açıklık içermediğinden, her türlü taciz mahiyetindeki davranışın çoğu zaman mobbing…
Read More
HR Dergi

Sosyal Medya Paylaşımlarının Çalışma Hayatına Etkisi

Günümüzde internet kullanımının ve elektronik ortamda, görsel ve sözel paylaşımlara yönelik sitelerin türleri ve sayılarının artmasıyla birlikte, sosyal medya üzerinden…
Read More
HR Dergi

Bunları Biliyor muydunuz?

Yazılarımıza sizlerden çok güzel geri dönüşler geliyor. Soruyorsunuz, yorumluyorsunuz, merak ediyorsunuz... Yanınızda, masanızda ve elinizin altında her zaman bulundurabileceğiniz bir…
Read More
HR Dergi

Sağlık Sebebiyle Hangi Hallerde Fesih Hakkı Kullanılabilir?

İş Kanunu’nda iş akdinin sağlık sebepleri ile fesih hakkı hem işverene hem de çalışana tanınmıştır. Çalışanın sağlık sebepleriyle iş sözleşmesini…
Read More
İstanbul Barosu Dergisi

Fazla Çalışma Uygulamaları

İstanbul Barosu’nun 2017 Ocak Şubat sayısında yayınladığı derginin dosya konularından biri olan “Fazla Çalışma Uygulamaları” hakkında Avukat Hasan Erdem bilgilerini paylaştı.…
Read More
HR Dergi

İnsan Kaynakları için İş Hukuku Notları 3

İnsan Kaynakları çalışanları, bu bölümde okuyanlar ve ilgi duyanlar için belirli başlıklar altında, kısa bilgiler vermeye devam ediyoruz. (daha&helliip;)
Read More
HR Dergi

Doğum, Analık, Evlat Edinmeye Bağlı Haklar

Doğum, Analık, Evlat Edinmeye Bağlı Haklar konumuz ile ilgili ilk olarak, Analık izinleri ve doğum sonrası kısmi süreli çalışma haklarını…
Read More
HR Dergi

İnsan Kaynakları İçin İş Hukuku Notları 2

Bu yazımızda, geçen ayki yazımızın devamı niteliğinde olan İnsan Kaynakları Çalışanlarının görevlerini gerçekleştirirken bilgisi dahilinde olması gereken diğer konu başlıklarına…
Read More
HR Dergi

İnsan Kaynakları İçin İş Hukuku Notları 1

İnsan Kaynakları alanında çalışanlarının görevlerini gerçekleştirirken bilgisi dahilinde olması gereken bazı konu başlıklarına değineceğiz. Ancak, konuların içeriği ve dayandığı mevzuat…
Read More
HR Dergi

Fazla Çalışma

Sizlerden gelen istek üzerine, en çok karşılaşılan ve her zaman gündemindeki yerini koruyan konulardan biri olan yasal çalışma süreleri ile…
Read More
İstanbul Barosu Dergisi

İşe İade Davaları

İstanbul Barosu’nun yayınladığı, İstanbul Baro Dergisi'nin Eylül Ekim sayısının dosya konularından biri “İşe İade Davaları.” Konuyla ilgili olarak Arabulucu Avukat…
Read More
HR Dergi

Çalışanın Kişisel Verilerinin Korunması

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile; kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik…
Read More
HR Dergi

Geçici İş İlişkisi Nedir? Uzaktan Çalışma Nedir?

20.05.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun…
Read More
HR Dergi

Yıllık Ücretli İzin Kullanımı

Bu ayki yazımızda, yıllık izin kullanımının yoğunlaşacağı tatil sezonu öncesi, 4857 sayılı İş Yasası kapsamında yıllık ücretli izin ve kullanımı…
Read More
HR Dergi

İkale Nedir? İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma ile Bozulması

İkale Nedir? Bu yazıda, ikale olarak tanımlanan ve uygulamada genellikle çalışanın işe iade davası açmaması, dava sonucu elde edebileceği kazanımın…
Read More
HR Dergi

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi Bölüm 2

Geçen ay ilk bölümü yayınlanan, yargı kararları doğrultusunda, “iş güvencesi” kapsamında çalışanların “yeterliliğine” bağlı olarak, iş sözleşmelerinin feshi yazımızın devamı…
Read More
HR Dergi

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi Bölüm 1

Yazımızda, yargı kararları doğrultusunda, “iş güvencesi” kapsamında çalışanların “yeterliliğine” bağlı olarak, iş sözleşmelerinin feshi konusu üzerinde durulacaktır. Yeterlilik, geçerli fesih…
Read More
HR Dergi

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Alt İşverenlik Doğrular – Yanlışlar 2

Geçen ayki bölümde alt işveren ilişkisinin kurulabileceği durumlar açıklanmaya çalışılmış olup, yasa ve yönetmelikte alt işveren ilişkisinin kurulmasına ilişkin şartlar…
Read More
HR Dergi

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Alt İşverenlik Doğrular –Yanlışlar 1

Bu iki bölümden oluşan yazımızda, pratik hayatta sık kullanılan outsourcing (dış kaynak kullanımı) kavramının tanımıyla, geçerli bir alt işveren-asıl işveren…
Read More
HR Dergi

Çalışanın İşveren Karşı Rekabet Yasağı

Genel olarak; Rekabet yasağı, Türk Borçlar Kanunu’ muzda (TBK)“iş sözleşmesinin devamı esnasında” ve “iş sözleşmesi sona erdikten sonra” olmak üzere,…
Read More
HR Dergi

İşe İade Davalarının Sonuçları

İşe iade davaları kapsamları itibariyle hem işveren hem de işçi açısından özellik arz ettikleri gibi sonuçları açısından da iki taraflı…
Read More
HR Dergi

6645 Sayılı (Torba) Yasa ile İş Kanunu’nda Değişenler

HRdergi’de İş Hukuku’na ilişkin güncel konuları, mevzuatta yapılan önemli değişiklikleri, herkesi ilgilendirebilecek ve sizlerin de bilgi edinmek istediğiniz konuları paylaşacağız.…
Read More
HR Dergi

İş Güvencesi, Bölüm II

İş Güvencesi hükümleri, “haklı nedenle fesih” kavramının yanı sıra “geçerli nedenle fesih” olgusunu getirmekte ve yazılılık şartını düzenlemektedir. İş Güvencesi…
Read More
HR Dergi

İş Güvencesi, Bölüm I

İş Güvencesi hükümlerini incelemeden önce 1475 s. Yasa ile evvelce yürürlükte bulunan sistemi irdelemekte fayda bulunmaktadır. Çünkü İş Güvencesi hükümleri temelde…
Read More