Arabuluculuk in english

Farklı bakış açısı ile çözüm odaklı yaklaşımımız ve yetkin kadromuz ile çözümler sunmaktayız.
Diğer Hizmetlerimiz
  • Avukatlık
  • İş Hukuku
  • Toplu İş Sözleşmeleri
  • Eğitim

Amacımız, işçi ve işverenin karşılıklı olarak birbirinin haklarına, emeğine ve hukuka saygılı olarak görev bölümü üstlenerek sorumluluklarını yerine getirdiği çalışma barışının benimsendiği bir anlayışın hayata geçirilmesidir.

Ofisimiz hukukun hayatın her alanını kapsadığı ve bütün hukuki konuların bir ofisin faaliyet alanında olmasının gerçekçi olmadığı olgusundan hareketle, belirli bir alanda uzmanlaşmanın gerektiğinin bilinci ile çalışma mevzuatı alanında uzmanlaşmıştır. Bu doğrultuda Hasan Erdem ve ortak Danışmanlık ve Hukuk ofisimiz 1993 yılından itibaren, hukuka, temel haklara, çalışan ve işveren barışına katkıda bulunacak şekilde çözüm odaklı olarak çalışma mevzuatı alanında çalışmakta, işçi – işveren taraflarının ayrılmaz bir bütün oluşturduğu gerçekliğiyle ve çalışma hayatının taraflarının içinde bulunduğu koşullar ve talepleri gözeterek, çalışanların bilinçlendirilmesi çalışan haklarının sağlanmasını hedeflerini gerçekleştirirken, diğer yandan işverenin haklarının ve insan kaynakları çözüm odaklı süreçlerinin yönetiminin de gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak faaliyette bulunmakta, danışmanlık ve dava takibi ve yapmaktadır.