Arabuluculuk

Marcus Tullius Cicero

Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, bağımsız, tarafsız, hızlı, onların anlaşmaları yönünde iletişime ve uzlaşmaya yönlendiriyoruz.

İş Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yolu sunmaktayız. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargı yolu dışında, anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken tüm etkin çözüm yollarını sağlamaktayız.

Hukuki yol mahkeme-dava yoluna başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken tüm etkin çözümleri, Arabuluculuk birimimiz, taraflara en kısa sürede ve onları memnun edecek sonuçlar ile çözüme kavuşturmak üzere hizmet vermekeyiz.

Amacımız; alternatif uyuşmazlık çözüm ile, bağımsız, tarafsız, hızlı, tarafların gereksinimlerine ve hukuka uygun en uygun çözüm yolunu bulabilmektir. Büromuzun kurucu ortağı Av. Hasan Erdem, arabulucu siciline kayıtlı olup, faal olarak arabuluculuk hizmeti de vermektedir.

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk; tarafların aralarındaki uyuşmazlığı yargı yolu dışında, tarafsız üçüncü kişi aracılığı ile çözmelerinde kullanabilecekleri bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Arabulucu hakim veya hakem gibi karar mercii değildir. Tarafların haklılıkları açısından değerlendirme yapamayacağı gibi, haklarını talep açısından yönlendirmede de bulunamaz. Arabulucu ancak tarafları anlaşmaları yönünde iletişime ve uzlaşmaya yönlendirebilir.

Arabuluculuğa başvurmanın yararları nelerdir?

İşçi ve İşveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa müracaat etmenin yararları, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk yolu ile uyuşmazlıkların çözümün hızlı olması, yargılama giderleri ile kıyaslandığında daha ekonomik olması, taraflar arasındaki anlaşmanın gizli kalması, emsal oluşturmaması, tarafların uzlaşma kültürü içerisinde sonuca varması, işçinin işverenini referans olarak gösterebilmesi, işverenin de uzlaşmacı tavır sergilemesi ve yargı yükünün hafifletilmesidir.

Arabulucu kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürütmek için gerekli olan şartlar kanun ve yönetmelikte belirtilmektedir. Arabulucu olabilmek için, Türk vatandaşı olmak, Hukuk Fakültesi Mezunu ve mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli olmak, öncelikli şartlardır. Bunun yanı sıra Arabulucu olmak için, arabuluculuk eğitimin tamamlanarak, Adalet Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınavların başarılı bir şekilde geçilmesi gereklidir. Tam ehliyetli olmak ve kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak da aranan diğer şartlar arasında bulunmaktadır. Tüm bu koşullar gerçekleştirildikten sonra Arabulucular siciline kayıt yapılması gereklidir.