Toplu İş Sözleşmeleri

Çalışma barışı anlayışını misyon edinerek, prensiplerimiz, disiplinlerimiz, tecrübe ve birikimimiz ile geleceği takip ediyoruz.

Toplu İş Sözleşmesi; taraflar arasındaki çalışma koşulları ve ücreti belirleyen hükümler ile, işçi sendikası ve işveren sendikası ya da sendika üyesi olmayan işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümleri içerir. Toplu iş sözleşmeleri işyeri düzenlemelerini oluşturan ve iş sözleşmelerini etkileyen bir kaynaktır.

Toplu İş Sözleşmesi, yetki başvurusundan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçen ve toplu iş sözleşmesi müzakeresi, uyuşmazlık halinde, resmi arabuluculuk, grev, lokavt, grev oylaması, yüksek hakem kurulu gibi aşamalarını içeren detaylı bir süreç içermektedir. Tarafların karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi, müzakere ile ortak bir metinde sözleşmenin bağıtlanması, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümlerin uygulanma sürecinde yer almaktayız.

Bu kapsamda,

• Toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılım
• Toplu iş sözleşmesi yorumu ve redaksiyonu
• Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve benzeri konularda, tecrübe ve birikimimiz ile danışanlarımıza, müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.